3W-80Xi CS

缸体容积                                                                   78.00ccm
功率                                                        8.98PS/6.60KW
活塞直径                                                                   50.00mm
行程                                                                   40.00mm
转速范围                                            1.200 – 8.500 U/min-1
重量                                                  2.375kg incl.ignition
曲轴                                                             3 ball bearing
燃油比例                                                             1:50/2%MIX
运行电压                                                           6.0 – 8.4 V DC
对比
分类:

描述

加强高性能型发动机
3W发动机,无论单缸或双杠,均采用三轴承设计,从而使稳定性、寿命都大大提高。这点是其同它品牌无法比拟的优势,也是更适用于无人机使用的重要原因!

此发动机适用于特技飞行、牵引式模型飞机或比例模型飞机的表演。凭其单缸发动机的低振动性,尤其适用于10Kg级别的特技飞行。因装有3W消声器,因其性能数据类似,此发动机可与其他厂商100 ccm的发动机相媲美。此发动机适用于各类飞行器,并因其可靠性和耐用性而被熟知。

微处理器控制的点火装置,使得发动机操作更为简便。点火系统的编程曲线与发动机完美匹配,同时确保在所有转速范围内都良好运转的特性。原装点火系统工作电压为6V-8.4V(2串锂电池)。